Bestyrelse

Bagterp Blæseorkesters bestyrelse

Tom Steffensen, formand

23 82 74 70

Poul Thomsen, næstformand

29 62 25 32

Christen Østgaard, kasserer

24 49 07 27

Carsten Vittrup, sekretær

40 79 31 50

Gert Odgaard, bestyrelsesmedlem

40 54 36 07

Alex Hjorth, suppleant

20 13 65 21

Brian Nyholm Kristensen, dirigent

25 21 93 53